Advances in Low-dimensional Materials

10. 9. 2018

Workshop Advances in Low-dimensional Materials

Zveme Vás na workshop nízko-dimenzionálních materiálů pořádaný na zámku Libčice ve dnech 18. - 21. září.

http://www.jh-inst.cas.cz/workshop2018/

mt-m


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz