Kategorie: / Technika:

Kompresor pulzů druhé harmonické SHBC

Pikosekundové pulzy s úzkou spektrální šířkou -1

SHBC je samostatný generátor druhé harmonické frekvence pro lasery PHAROS, který na výstupu dává svazek s vlnovou délkou 515 nm s velmi úzkou spektrální šířkou -1. Společně s přístroji založenými na platformě PHAROS se používá ve spektroskopických aplikacích pro míchání pulzů s širokou a úzkou spektrální šířkou jako je spektroskopie využívající generování součtu frekvencí (sum frequency generation spectroscopy - SFG). V této konfiguraci SHBC poskytuje úzký svazek ve viditelné oblasti spektra a OPA zesilovač ORPHEUS široký infračervený svazek laditelný v širokém spektrálním rozsahu.

Další informace najdete na stránkách výrobce SHBC, nebo se obraťte na nás.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz