Kategorie: / Technika:

Optické parametrické zesilovače ORPHEUS

Optické parametrické zesilovače pro 1030 nm lasery

Řada optických parametrických zesilovačů ORPHEUS je určena pro 1030 nm lasery PHAROS nebo CARBIDE. Ve spolupráci s firmou Light Conversions Vám pomůžeme vybrat přístroj, který bude vyhovovat spektrálním rozsahem, délkou a spektrální šířkou pulzu.    

ORPHEUS: cenově efektivní OPA, s využitím druhé a čtvrté harmonické frekvence a generování rozdílu frekvence (difference-frequency generation - DFG) pokrývá spektrální rozsah 210 nm – 16000 nm

ORPHEUS-HP: vysoce výkonný OPA, umožňuje čerpací výkon až 20 W, kompletně automatizovaný

ORPHEUS-Twins: dva nezávisle laditelné OPA sdílející stejný zdroj kontinua pro zesílení

ORPHEUS-One: OPA navržený speciálně pro IR oblast, dosahuje dvakrát vyššího výkonu v porovnání se standardním ORPHEUS s DFG

ORPHEUS-F: hybridní OPA, kombinující výhody kolineárních (krátké pulzy) a nekolineárních (široký spektrální rozsah) OPA

ORPHEUS-N: nekolineární OPA využívající druhou (2H) a třetí (3H) harmonickou frekvenci

ORPHEUS-PS: OPA s úzkou spektrální šířkou -1, vyžaduje čerpání pikosekundovými pulzy na 515 nm (SHBC-515) a kontinuum je generované femtosekundovými pulzy na 1030 nm (PHAROS)

Pro další informace a jednotlivé varianty prosím navštivte stránky výrobce ORPHEUS, nebo se obraťte na nás.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz