Kategorie: / Technika:

Xenonový zdroj světla GLORIA

Xenonová oblouková lampa pro simulaci slunečního záření

Vysoká teplota obloukových xenonových lamp GLORIA (~ 6000 K) je blízká teplotě fotosféry Slunce, což jej činí preferovaným zdrojem pro simulaci slunečního záření. Zdroj má v oblasti UV a VIS spektrum velmi podobné slunečnímu, i když v blízké IR oblasti má několik emisí záření. Spektrální rozsah zdroje je 200-2500 nm. Pro dosažení vysoké světelnosti lampa využívá kulový reflektor na zadní straně, odkud směřuje svazek do zaostřovací čočky. Výstupní svazek má průměr je 46 mm, výbornou homogenitu a nestabilitu typicky lepší než 1 %.

Lampy GLORIA se dodávají v několika konfiguracích s výkonem 150 a 350/500 W, samozřejmostí je nabídka bohatého elektrického a optického příslušenství.

Xenonové lampy GLORIA nacházejí uplatnění ve fluorescenci, fosforescenci, fotochemii, měření absorpce a odrazivosti a dalších aplikacích.

Pro další informace a jednotlivé varianty prosím navštivte stránky výrobce GLORIA, nebo se obraťte na nás.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz