Kategorie: / Technika:

FE-LEEM P90

Samostatný kompaktní LEEM/PEEM mikroskop 

SPECS představuje další generaci elektronových mikroskopů s nízkou energií a fotoelektronových mikroskopů (low-energy electron microscopy - LEEM, photoemission electron microscopy - PEEM) - FE-LEEM/PEEM P90. Tento mikroskop v režimu dynamické LEEM mikroskopie dosahuje nepřekonaného rozlišení 5 nm a umožňuje tak v reálném čase sledovat povrchové procesy na nanometrické škále. Základní systém bez elektronového děla je PEEM P90, nebo vybavený studenou katodou FE-LEEM P90.

FE-LEEM P90 je navržen s cílem dosáhnout extrémně vysokého rozlišení s minimálním počtem elektrooptických prvků. K separaci elektronů příchozích a odchozích elektronů využívá magnetický hranol. Tato geometrie umožňuje jednoduché a intuitivní justování všech čoček krok za krokem. Magnetický hranol přenáší LEEM snímky i LEED obrazce astigmaticky, což umožňuje rutinní přepínání mezi reálnými snímky a difrakčními obrazci, navíc netrpí chromatickou disperzí a nabízí tak výbornou kvalitu snímků. Sofistikované energiové filtry umožňují zobrazování s rozlišením až do 250 meV s minimálním dopadem na prostorové rozlišení. Pro dosažení ještě vyššího laterálního rozlišení méně než 2 nm SPECS nabízí upgrade s elektronovým zrcadlem pro korekci aberace.

FE-LEEM/PEEM P90 je kompaktní systém vybavený vším potřebným pro přípravu a transfer vzorků, vakuovým systémem apod., nicméně je možné jej integrovat i do složitějších UHV clusterů.

Pro více informací navštivte web výrobce FE-LEEM/PEEM P90, prohlédněte brožuru, nebo kontaktujte přímo nás.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz