Kategorie: / Technika:

LED Checker

Automatické testování LED diod a LED sestav 

LED checker je jasová kamera dedikovaná pro rychlé automatickému testování LED diod například pro vnitřní i vnější osvětlení, nebo automobilový průmysl. LED checker splňuje požadavky pro kvalitní a spolehlivé měření fotometrických dat jednotlivých LED diod i jejich sestav ve zlomku vteřiny, díky vysokému dynamickému rozsahu a přesnosti měřící kamery. Ze snímků jasu je možné určit gradienty a uniformitu světelných zdrojů, volitelně je možné měřit také barvu světla ve světelném prostoru CIE. V závislosti na Vaší specifické aplikaci může být LED dioda měřena přímo nebo nepřímo přes filtr.

Pro rychlé zpracování a vyhodnocení snímků jsou vyvinuty speciální procedury, tak aby bylo možné LED checker použít přímo ve výrobě.

Další informace a technickou brožuru naleznete na stránkách LED checker, nebo kontaktujte přímo nás.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz