Kategorie: / Technika:

Přizpůsobitelné UHV systémy pro povrchovou analýzu

Příprava a kompletní analýza povrchů v jediném systému

Povrchové vědy poskytují hluboký vhled do vlastností hmoty, jaký je nepostradatelný při vývoji nových produktů a aplikací zítřka: nanotechnologie, informační technologie, medicína, materiálové vědy, ochrana prostředí nebo energie. Tento výzkum vyžaduje systémy povrchové analýzy těch nejvyšších standardů. SPECS splňuje tyto požadavky díky spojení svých zkušeností a úzké spolupráci s partnery Bestec, CreaTec a Surface Concept. Společně nabízejí systémy, které svou složitostí a úrovní integrace napříč analytickými disciplínami neměly až doposud obdoby.

V takovýchto přizpůsobitelných UHV systémech jsou typicky zařízení pro přípravu vzorků, jako je MBE nebo naprašování kombinované s in-situ analýzami jako XPS nebo LEED a zobrazovacími technikami jako jsou STM, LT-STM a LEEM/PEEM, vše dle konkrétního přání zákazníka. Systémy potom doprovází silný a snadno použitelný software, který urychluje získávání a analýzu dat.

Příklad možné konfigurace systému, dodáno na CEITEC Nano.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz