Kategorie: / Technika:

Enviromentální XPS EnviroESCA

Elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu za enviromentálních podmínek

Společnost SPECS hrdě představuje výsledek svého průkopnického vývoje XPS spektrometrů za enviromentálních podmínek - EnviroESCA. Tento nový analytický přístroj překonává bariéry klasického XPS umožněním analýzy za tlaků daleko přesahující UHV. EnviroESCA je systém s vysokým stupněm automatizace, navržený pro analýzy s vysokým průchodem vzorků, a otevírá tak nové aplikace v oborech lékařských technologií, biotechnologií a life sciences. Enviromentální mód umožňuje kontrolovat atmosféru v průběhu zakládání a analýzy vzorku o rozměrech až 60 mm v průměru a 40 mm na výšku. Tlak v komoře se pak odvíjí od apertury analyzátoru (až 100 mbar pro aperturu 300 μm, další rozměry na požádání).

EnviroESCA nabízí nejkratší čas mezi založením vzorku a měřením pro všechny typy vzorků včetně kapalin, tkání, plastů, membrán, prášků, půdy, zeolitů, kamenů, minerálů a keramik.

EnviroESCA je mimo enviromentální mód stále všestranným nástrojem i pro analýzu klasických vzorků s monochromatizovaným, mikro-fokusovaným, Al Kα rentgenovým zdrojem. Dovoluje tedy měření XPS s vysokým rozlišením a volitelně i hloubkové profilování odprašováním pomocí iontového děla. 

Pro více informací navštivte web výrobce EnviroESCA, nebo si prohlédněte brožuru.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz