Kategorie: / Technika:

Dimension FastScan

Nejrychlejší AFM na světě

AFM Dimension FastScan je založen na úspěšné AFM architektuře Dimension Icon do níž přináší extrémní zobrazovací rychlost beze ztráty rozlišení a skvělého výkonu při zobrazování. Nyní můžete díky AFM Dimension FastScan získat data s žádaným vysokým rozlišením výkonného AFM mnohem rychleji a v kvalitě pro publikaci.

Firma Bruker vyvinula Dimension FastScan se zřetelem na přání uživatelů, kteří požadovali rychlejší skenování bez kompromisů k rozlišení, kontrole přítlačné síly, bez vyšší komplexnosti zařízení nebo vyšších provozních nákladů. Dimension FastScan změní Vaše zkušenosti s AFM, ať už skenujete vysokou frekvencí >125 Hz při prozkoumávání vzorku nebo při rychlostech 1 s na obrazový snímek, ve vzduchu i v kapalinách.

Automatizovaný měřicí software ve spojení s vyšší rychlostí režimu ScanAsyst poskytuje výjimečnou věrohodnost a opakovatelnost měření. Zpětnovazební, teplotně kompenzované skenery FastScan udržují vertikální šum pod 40 pm, stejně jako vysokou přesnost a ultra nízký driftový pohyb vzorku. Celková nelinearita měření (X-Y-Z) se pak pohybuje pod 0,5 %. Vysokou skenovací rychlost AFM Dimension FastScan oceníte zejména na velkých vzorcích o průměru až 210 mm. Samozřejmostí je motorizovaná platforma se třemi stupni stupni volsnosti (X,Y, φ) a výbornou opakovatelností pohybu.

AFM režimy: 

Standardní – ScanAsyst, Nanomechanical Mapping, TappingMode (vzduch i kapalina), PhaseImaging, Contact Mode, Lateral Force Microscopy, Lift Mode, MFM, EFM, Force Spectroscopy, Force Volume

Volitelné – Nanoindentation, Nanomanipulation, Nanolithograpy, Surface Potential, Piezoresponse Microscopy

Pro více informací navštivte web výrobce Dimension FastScan, prohlédněte si brožuru, nebo nás kontaktujte.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz