Kategorie: / Technika:

Měření fluorescence

Měření fluorescence je vyžadováno v mnoha biologických a biomedicínských aplikacích (chlorofil, karotenoidy, fluorescenční proteiny, FRET, kvantové tečky, …), ale i jiných odvětvích jako jsou chemie, mineralogie, a nebo osvětlení.

Měření fluorescence typicky vyžaduje velmi citlivé uspořádání. Ve většině fluorescenčních aplikací je intenzita fluorescenčního záření typicky jen několik jednotek procent intenzity excitačního svazku. Fluorescenční světlo má nižší energii (vyšší vlnovou délku) než excitační energie a obvykle je toto světlo rozptýlené (energii vyzařuje všemi směry).

Nejdůležitější je tedy při měření zamezit falešné detekci excitačního světla. Toho lze dosáhnout různými metodami, kde jedna nutně nevylučuje ostatní:

•   Použít pro excitaci světelný zdroj s malou šířkou pásma (AvaLight-LED, vhodný laser), který neemituje žádnou energii v oblasti fluorescenčního záření.

•   Použít širokopásmový světelným zdrojem s vysokým výstupním výkonem (AvaLight-HAL) a filtr typu dolní nebo horní propust.

•   Zajistit, aby optické dráhy pro excitované světlo a fluorescenci byly k sobě navzájem kolmé. Tímto nebude excitační světlo vstupovat do detekčního vlákna (využívá CUV-UV/VIS-FL nebo CUV-DHc/XE/LED).

•   Využít útlumu fluorescenčního záření v čase. Při rychlém přerušení excitačního záření lze pozorovat dohasínání fluorescence, zatímco intenzita excitačního záření je již nulová. K tomu je vyžadován pulzní světelný zdroj (pulzní laser nebo xenonový blesk AvaLight-XE).

Typické uspořádání pro měření fluorescence:Komponenty použité v sestavě k měření fluorescence:

Spektrometr AvaSpec-2048-USB2 (volitelně -TEC)
mřížka VA (360–1100 nm), 200μm štěrbiny, DCL-UV/VIS, OSC
Software AvaSoft-Full
Světelný zdroj AvaLight-LED470 nebo AvaLight-HAL s CUV-HAL a interferenčním filtrem
Optická vlákna FCR-UV200-600-2-IND s FCR-FLTIP-IND nebo 2 optické kabely FC-UV600-2 UV/VIS,
600 μm, 2 m, SMA
Příslušenství CUV-DHc/XE/LED, CUV-HAL nebo CUV-FL-UV/VIS

 

Pro více informací navštivte web Avantes nebo nás kontaktujte.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz