Kategorie: / Technika:

Měření LED

Od doby, kdy je možné vyrobit světelné diody (LED) v širokém rozsahu barev a jasu, je také nezbytné přesně měřit jejich optické charakteristiky.

Existují dva přístupy k měření LED, radiometrie a fotometrie. Radiometrie měří absolutní fyzikální veličiny jako je zářivá energie a zářivý tok s jednotkami joule a watt, a to v celém spektrálním rozsahu. Vedlo toho fotometrie souvisí pouze s viditelným zářením, a měří intenzitu záření se spektrální citlivostí podobnou lidskému oku. Ve fotometrii i radiometrii lze LED charakterizovat podle emitovaného výkonu nebo intenzity. Pečlivá úvaha v návrhu a použití testů LED a měřicího vybavení je nezbytná k dosažení validních výsledků měření vyhovujících dané aplikaci.

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak změřit celkový světelný tok LED, je použít kulový integrátor se spektrometrem Avantes. Vnitřní povrch kulového integrátoru výborně rozptyluje světlo a má prostorově jednotnou odrazivost. Výměnou záření mezi difuzními povrchy je homogenní záření v jakémkoli bodě na povrchu koule. Z malého výstupního otvoru se pak optickým vláknem odvádí světlo do spektrometru. Systém lze kalibrovat halogenovým světelným zdrojem AvaLight-HAL-CAL-ISP.

Se softwarem pro spektrometry AvaSoft-IRRAD je možné počítat parametry z naměřeného rozložení spektra a docílit tak absolutního měření (spektrální) hustoty zářivého toku. Dále jsou v odděleném okně zobrazeny další výstupní parametry: radiometrické veličiny v μW/cm2, μJ/cm2, μW nebo μJ, fotometrické veličiny lux nebo lumen, barevné osy X, Y, Z, x, y z, u, v a barevná teplota. Navíc jsou v Scope módu zobrazena surová data stejně jako X-Y barevný diagram, včetně parametrů speciálně užitečných k měření LED jako dominantní vlnová délka, čistota, centrální vlnová délka, špičková vlnová délka, těžiště atd.

Typická sestava k měření LED:

Komponenty použité v sestavě k měření LED:

Spektrometr  AvaSpec-2048-USB2
  mřížkový VA (360–1100 nm), 25μm štěrbiny, DCL-UV, OSC
Software  AvaSoft-full a AvaSoft-IRRAD
Kalibrace kalibrovaný halogenový zdroj světla
AvaLight-HAL-CAL-ISP
kalibrace iradiance IRRAD-CAL-VIS (360–1100 nm)
Optické vlákno 1 kus 600μm vlákna FC-UV600-2 UV/VIS, SMA
Příslušenství  kulový integrátor AvaSphere-50-IRRAD
adaptér k uchycení 3, 5 a 8mm LED AvaSphere-LED-ADR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro více informací navštivte web Avantes nebo nás kontaktujte.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz