Kategorie: / Technika:

Měření UV/VIS absorbance

Spektrální absorbanci v kapalinách lze měřit různými způsoby, a to pomocí ponorných sond s optickým vláknem, průtokových cel nebo kyvety. K UV/VIS měření lze spektrometr nakonfigurovat v rozsahu 200–1100 nm se spektrálním rozlišením 1,4 nm FWHM. Dále je potřeba společný deuterium-halogenový světelný zdroj. V různých aplikacích lze použít různé sondy.

Typická sestava k měření absobance:

    Komponenty použité v sestavě k měření absorbance:

  In-line absorbance s průtokovou celou In-line absorbance s ponornou sondou Absorbance pomocí kyvety
Spektrometr

AvaSpec-2048-USB2, mřížkový UA (200–1100 nm), DUV, 25μm štěrbina, DCL-UV, OSC-UA

AvaSpec-2048×14, mřížkový UA (200–1100 nm), 25μm štěrbina, OSC-UA

Software AvaSoft-Full, volitelně AvaSoft-CHEM
Světelný zdroj  vyvážený deuterium-halogenový světelný zdroj AvaLight-DH-S-BAL
Optická vlákna 2 kusy FC-UV200-2-SR optických kabelů 200 μm UV/VIS, odolné vůči solarizaci, 2 m, SMA 
FDP-7UV-200-2-VAR vysílací ponorná sonda s nastavitelnou dráhou pohybu, 6×200μm osvětlující vlákna, 1 čtecí vlákno, UV/VIS, 2 m, SMA 2 kusy FC-UV-200-2-SR optického kabelu 200 μm UV/VIS, odolný vůči solarizaci, 2 m, SMA
Příslušenství 1/4" nebo 1/2" průtoková cela - nástavec na kyvetu CUV-UV/VIS1

 

Pro více informací navštivte web Avantes nebo nás kontaktujte.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz