Kategorie: / Technika:

S2 PICOFOX

Nejkompaktnější TXRF analyzátor na světě

S2 PICOFOX je světově první přenosný stolní spektrometr pro rychlou kvantitativní a semi-kvantitativní víceprvkovou mikroanalýzu tekutin, suspenzí, pevných látek a kontaminací za použití principu RTG fluorescenční spektroskopie s úplným odrazem (total reflection X-ray fluorescence spectroscopy).

Dosažením detekčních limitů v rozsahu ppm a ppb se S2 PICOFOX stává optimálním nástrojem pro stopovou prvkovou analýzu. Výhody jsou zřejmé zejména v těchto případech: malá množství vzorku, kapalné vzorky s vysokým obsahem matrice a často se měnící typ vzorku.

Vzhledem ke své úplné nezávislosti jakéhokoliv chladícího média může být analyzátor používán nejen v laboratoři, ale také na místě analýzy v terénu.

Pro mnoho aplikací se může S2 PICOFOX stát významným vylepšením Vašeho stávajícího AAS nebo ICP-OES systému.

Klíčové výhody TXRF ve srovnání s AAS a ICP-OES jsou:
- simultánní víceprvková stopová analýza včetně halogenidů
- analýza malého množství vzorku v nanogramovém nebo mikrogramovém rozmezí
- jednoduchá kvantifikace za použití vnitřního standardu
- vhodnost pro různé typy vzorků a aplikace
- přenosný systém pro rychlou terénní analýzu
- žádné paměťové efekty (matrice)
- nízké provozní náklady, bez potřeby jakéhokoliv média, spotřebního materiálu nebo pravidelných údržeb

Více informací naleznete na webu S2 PICOFOX, nebo nás kontaktujte.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz