Kategorie: / Technika:

D8 DISCOVER

Pokročilý RTG difrakční systém pro aplikace materiálového výzkumu

D8 DISCOVER s designem DAVINCI se vyznačuje jednoduchostí použití díky funkci plug-and-play - rozpoznávání komponent v reálném čase a plně integrovaným schopnostem XRD2 – měření difrakce v úhlech 2θ i γ. Tyto unikátní vlastnosti umožňují uživateli jednoduše přepínat mezi všemi aplikacemi RTG difrakčního materiálového výzkumu, zahrnujícími měření difrakce s vysokým rozlišením, difrakce “in-plane grazing incidence“ (IP-GID), maloúhlový RTG rozptyl (SAXS) a také studium zbytkového mechaniského napětí a textury.

2D detektor VÅNTEC-500
Nový 2-D detektor VÅNTEC-500 poskytuje tu nejvyšší citlivost zejména pro mikrodifrakci a ultrarychlé mapování reciprokého prostoru, nebo pro detekci i těch nejslabších difrakčních signálů při krátkých měřicích časech. Detektor má obrovské vstupní okénko o průměru 140 mm, které umožňuje současně sbírat signál z velkého rozsahu úhlů 2θ a γ.

Přepínání difrakčních geometrií bez použití nástrojů se systémem RTG optiky Snap-lock
Předem najustovaná rentgenová optika Snap-lock poskytuje opravdovou funkčnost plug-and-play, což zahrnuje automatické přepínání difrakčních geometrií bez nutnosti použití nástrojů a s minimálním zásahem uživatele.

Modul rentgenové optiky, detektor nebo jakékoliv jiné příslušenství přidané na přístroj se samo v reálném čase registruje s příslušnými parametry a analytickými schopnostmi. Systém obsahuje silný nástroj pro detekci možných konfliktů jednotlivých komponent.

Více informací naleznete zde, nebo se obraťte na nás.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz