Kategorie: / Technika:

SNE-4500M Plus A

Stolní elektronový mikroskop s vysokým zvětšením 150 000x 

Stolní elektronové mikroskopy řady SNE-4500 dosahují rozlišení klasických floor-top mikroskopů při udržení kompaktní velikosti. Mikroskop je v režimu sekundárních elektronů (SE) schopen při maximálním urychlovacím napětí 30 kV dosáhnout rozlišení až 5 nm.

Mikroskop cílí zejména na uživatele, kteří vyžadují rutinní inspekci vzorků ve vysokém rozlišením. Této filosofii odpovídá i design a software zaměřený na vysokou produktivitu a snadnost použití. Všechny běžné hlavní ladící parametry (stigmatismus, ostrost, kontrast a jas) mohou být použity v automatickém režimu zajišťující komfortní použití i pro začínající uživatele.

Pohyb vzorku v mikroskopu je možný v pěti stupních volnosti – X, Y, Z, otáčení v rovině držáku vzorku (R) a jeho naklánění (T). Pohyb je plně motorizovaný a nechybí ani ochrana proti poškození apertury při náklonu vzorku. Základem je také vybavení zařízení volitelnou aperturou 30, 50, 50, 100 µm.

Hlavní technické parametry:

Elektronový systém:

•   Rozlišení: 5 nm (30 kV, mód sekundárních elektronů)
•   Zvětšení: 20x - 100 000x
•   Urychlovací napětí: 1–30 kV (1/5/10/15/20/30 kV)
•   Detektor: pro sekundární elektrony
•   Zdroj elektronů: wolframové vlákno

Pohyb vzorku:    

•   Plně automatizovaný pětiosý systém: X, Y, Z, R, T
•   Osy X, Y: 40 mm / rotace R: 360°
•   Osa Z: 0–40 mm / manuální naklánění T: - 45° až 90°
•   Maximální velikost vzorku: 80 mm v průměru, výška 50 mm

Automatické funkce Auto Start, Auto Focus, Auto Stigmator, Auto Contrast & Brightness

Vakuový systém: pro vysoké vakuum
Čerpání pomocí rotační a turbomolekulární vývěvy (plně automatizované)

Rozměry:

•   Hlavní jednotka: 390 x 560 x 380 mm (šířka x výška x hloubka), 88 kg
•   Kontrolní jednotka: 390 x 560 x 325 mm (šířka x výška x hloubka), 37 kg
•   Rotační vývěva: 400 x 340 x 160 mm (šířka x výška x hloubka), 24 kg

Pro další informace prosím navštivte stránky výrobce SNE-4500M, nebo se obraťte na nás.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz