Kategorie: / Technika:

nanoIR3

AFM-IR: infračervená absorpční spektroskopie v AFM - jednoznačné chemické mapování povrchu 

Komunita AFM vyvinula celou řadu různých zobrazovacích metod, které poskytují kontrast mezi různými materiály na principu tření, disipace, tuhosti atd. Ačkoli všechny tyto techniky jsou extrémně užitečné, žádná z nich neposkytuje jednoznačnou identifikaci materiálu povrchu. AFM-IR je první technikou, která tuto možnost pro velkou třídu materiálů nabízí.

AFM-IR: Jak to funguje

Metoda AFM-IR funguje na principu ozáření vzorku pulzy infračerveného záření a následné detekci tepelné expanze materiálu pomocí hrotu AFM. Při ozáření vzorku konkrétní vlnovou délkou dochází k absorpci záření úměrné absorpčnímu koeficientu a rychlému tepelnému ohřevu a expanzi materiálu. Tento pohyb pak v přiblíženém AFM hrotu vybudí rezonanční oscilaci, jejíž amplituda je úměrná absorpčnímu koeficientu. Využitím vhodného pulzního laditelného IR zdroje pak lze měřit spektrální závislost, která má přímou spojitost s klasickým FTIR spektrem. Laterální rozlišení této metody je přitom dáno rozlišením AFM, tedy i méně než 10 nm.

Výkonné, plně vybavené AFM

NanoIR3 není jen jednoúčelový přístroj, ale nabízí celou řadu rutinně používaných zobrazovacích AFM módů: tapping, phase, contact, force curves, lateral force, force modulation, EFM, MFM, CAFM a proprietární módy Anasys - nanothermal analysis a Lorentz Contact Resonance.

Technologie FASTspectra a HYPERspectra– spektrum za pár vteřin 

NanoIR3 v sobě obsahuje technologie FASTspectra a nově i HYPERspectra, které na platformu nanoIR řádové zrychlení typické akviziční doby pro změření jednoho bodového spektra. Výsledkem jsou detailní IR spektra už za několik vteřin. Laserová technologie HYPERspectra zejména rozšiřuje vlnočtový rozsah rezonančně zesíleného AFM-IR o valenční (stretch) vibrace O-H, C-H a N-H.

Specifikace

Pro více informací navštivte web výrobce nanoIR3, nebo nás kontaktujte.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz