Kategorie: / Technika:

nanoIR2

AFM-IR: infračervená absorpční spektroskopie v AFM jednoznačné chemické mapování povrchu 

Komunita AFM vyvinula celou řadu různých zobrazovacích metod, které poskytují kontrast mezi různými materiály na principu tření, disipace, tuhosti atd. Ačkoli všechny tyto techniky jsou extrémně užitečné, žádná z nich neposkytuje jednoznačnou identifikaci materiálu povrchu. AFM-IR je první technikou, která tuto možnost pro velkou třídu materiálů nabízí.

AFM-IR: Jak to funguje

Metoda AFM-IR funguje na principu ozáření vzorku pulzy infračerveného záření a následné detekci tepelné expanze materiálu pomocí hrotu AFM. Při ozáření vzorku konkrétní vlnovou délkou dochází k absorpci záření úměrné absorpčnímu koeficientu a rychlému tepelnému ohřevu a expanzi materiálu. Tento pohyb pak v přiblíženém AFM hrotu vybudí rezonanční oscilaci, jejíž amplituda je úměrná absorpčnímu koeficientu. Využitím vhodného pulzního laditelného IR zdroje pak lze měřit spektrální závislost, která má přímou spojitost s klasickým FTIR spektrem. Laterální rozlišení této metody je přitom dáno rozlišením AFM, tedy i méně než 10 nm.

Nový rezonančně zesílený mód

Anasys nedávno představil patentovaný rezonančně zesílený mód (Resonance Enhanced Mode), který dramaticky vylepšuje citlivost AFM-IR. Tento mód zejména umožňuje měřit infračervená spektra i na extrémně tenkých vrstvách, jako jsou polymerní lamely, samouspořádané monovrstvy a biologické membrány.

Výkonné, plně vybavené AFM

NanoIR2 není jen jednoúčelový přístroj, ale nabízí celou řadu rutinně používaných zobrazovacích AFM módů: tapping, phase, contact, force curves, lateral force, force modulation, EFM, MFM, CAFM a proprietární módy Anasys - nanothermal analysis a Lorentz Contact Resonance.

Specifikace

Pro více informací navštivte web výrobce nanoIR2, nebo nás kontaktujte.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz