Kategorie: / Technika:

Modulární systém FlexMod

FlexMod - Flexibilní modulární analytický systém SPECS

Pokročilá analýza povrchů často vyžaduje použití kombinace řady metod pro přípravu a samotnou analýzu vzorků. Takovéto systémy ovšem není triviální navrhnout, a protože jsou optimalizované pro konkrétní účel, je jejich jakákoli budoucí úprava složitější. SPECS na tento problém odpovídá sofistikovaným modulárním systémem FlexMod, který lze snadno kombinovat do více technikových systémů.

Systém FlexMod uživateli dovoluje začít se základní konfigurací a postupně ji rozšiřovat pro vyšší výkon nebo použití dalších technik. Individuální moduly jsou optimalizované pro výbornou funkčnosti dané metody, v rámci modulu je na výběr řada analytických komponent SPECS a partnerů podle potřeb uživatele. FlexMod doprovází systém automatizace, který umožňuje provozovat jednotlivé moduly jako samostatné systémy, včetně možnosti více současných uživatelů, nebo společně s dalšími moduly jako více technikový systém.

Hlavní moduly:

FlexPS – elektronové spektroskopie (XPS, UPS, AES, SEM, SAM, ISS, ...)
FlexPM – skenovací sondové mikroskopie (STM, AFM)
FlexPrep – příprava vzorků (E-beam; plazmová depozice – ECR, RF; iontové leptání) + analýza (LEED, RHEED)
FlexIntro – zakládání vzorků
FlexAdd – přídavné moduly – IRAS, elipsometrie, vysokotlaká cela, ...  
FlexMan – manipulace se vzorky
FlexVac – čerpací systémy
FlexBake – vypékání

Pro více informací navštivte web FlexMod, nebo nás kontaktujte.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz