Kategorie: / Technika:

Elektronový spektrometr PHOBOS 150 NAP

Hemisférický energiový analyzátor pro tlaky blízké atmosférickému

PHOBOS 150 NAP je diferenciálně čerpaný elektronový spektrometr pro analýzu za tlaků blízkých atmosférickému (Near Ambient Pressure - NAP). Reálně lze pracovat za tlaků až 25 mbar, což umožňuje řadu nových aplikací XPS: katalýza, kapaliny a jejich rozhraní, elektrochemie, dynamika a monitorování chemických procesů atd. Skvělý výkon hemisférického analyzátoru o poloměru 150 mm zajišťuje stínění dvěma vrstvami µ-kovu a konstrukce vnitřních komponent z nemagnetických slitin.

Maximální signál zajišťuje před-vstupní čočka s akceptačním úhlem 44°. Vstupní apertura spektrometru PHOBOS 150 NAP je vyměnitelná kónická tryska o průměru nejméně 0,3 mm. Zajišťuje vysokou efektivitu diferenciálního čerpání a už pár milimetrů od vzorku snižuje tlak až o 4 řády oproti analytické komoře. Za vstupní aperturou se v dalších stupních čerpání nachází série čoček, které zpomalují a fokusují elektronový svazek do hemisférického analyzátoru podobně jako u dalších elektronových spektrometrů PHOBOS firmy SPECS.

Pro více informací navštivte web výrobce PHOBOS 150 NAP, prohlédněte si brožuru a neváhejte nás kontaktovat.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz