Kategorie: / Technika:

Fourier 300 HD

NMR systém pro vodík a uhlík

Představujeme nový Fourier 300 HD, NMR spektrometr s vysokým rozlišením pro měření vodíkových a uhlíkových jader. Fourier 300 HD je vybavený vším potřebným pro rutinní měření a výuku udržuje si přitom výbornou cenovou dostupnost a nízké nároky na prostor v laboratoři.

Fourier 300 HD přichází s duální sondou pro 1H a 13C se z-gradientem a automatickým nastavením, možností selektivní excitace, 1D, 2D a vícerozměrné NMR a potřebným software pro plnou kontrolu nad přístrojem a vyhodnocení dat.

Spektrometr lze rozšířit nad základní konfiguraci o automatizaci výměny vzorků SampleCase, softwarové knihovny pro objasnění a verifikaci struktury molekul, teplotní kontrolu a sondy pro další jádra.

Pro více specifikací navštivte stránky výrobce Fourier 300 HD, nebo nás kontaktujte.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz