Kategorie: / Technika:

Single-shot autocorelátor TiPA

Single-shot autokorelátor pro měření délky a náklonu čela pulzu 

TiPA je neocenitelný nástroj pro vyrovnání čela ultrakrátkých laserových pulzů ze systémů založených na OPCPA. Unikátní design autokorelátoru TiPA dovoluje měřit a monitorovat délku trvání pulzu v rozmezí 30 fs – 1 ps a také náklon čela pulzu v horizontálním a vertikální rovině (Pulse-Front Tilt). Podporovaný rozsah vstupních vlnových délek je až 500 nm – 2000 nm. Podobně jako GECO je i TiPA založena na nekolineárním generování druhé harmonické frekvence v nelineárním krystalu, která je pak analyzována v rychlé CCD kameře. Tato technika kombinuje nízkou úroveň šumu z pozadí a možnost měření jediného pulzu (single-shot).

TiPA se vyznačuje kompaktním a přenosným designem, může měřit výstup oscilátorů i OPA a přichází i s uživatelsky přívětivým softwarem pro analýzu pulzů.

Další informace můžete nalézt na stránkách výrobce TiPA, nebo se obraťte na nás.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz