Kategorie: / Technika:

Skenovací autokorelátor GECO

Skenovací autokorelátor pro analýzu průběhu pulzu

GECO je skenovací autokorelátor založený na nekolineárním generování druhé harmonické frekvence v nelineárním krystalu. GECO je schopen měřit délky pulzu v rozmezí 10 fs – 10 ps na vlnových délkách 500 nm – 2000 nm. K pokrytí celého rozsahu využívá čtyři spektrální filtry a dva nelineární krystaly. Filtry lze snadno vyměnit díky umístění na otočné kolu s magnetickými úchyty.

Svazek je do GEC přiveden výškově nastavitelným periskopem, který umožňuje snadné měření vertikálně i horizontálně polarizovaných pulzů. Svazek se dělí širokopásmovým kovovým děličem do konkávních zrcadel, které jej fokusují do nelineárnícho krystalu, ve kterém se vytváří signál se součtem frekvencí. Intenzita tohoto signálu je pak přímo spjata s časovým překryvem svazků. Změnou časového posunu krokovým motorem lze skenovat celý časový průběh intenzity pulzu.

GECO se vyznačuje kompaktním a přenosným designem, může měřit výstup oscilátorů i OPA a přichází i se softwarem pro analýzu pulzů.

Další informace můžete nalézt na stránkách výrobce GECO, nebo se obraťte na nás.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz