Kategorie: / Technika:

Ultrarychlý spektrometr CHIMERA

Up-konverze fluorescence a metoda časově korelovaného čítání jednotlivých fotonů 

CHIMERA je časově rozlišený fluorescenční spektrometr kombinující dvě různé techniky časově rozlišené fluorescence. Pro nejvyšší časové rozlišení využívá up-konverze v nelineárním krystalu společně s fs pulzem z laseru. Časové rozlišení je pak limitováno trváním laserového pulzu, typicky okolo 250 fs. Pro časy přesahující 150 ps lze přístroj použít v režimu časově korelovaného čítání jednotlivých fotonů (TCSPC time‑correlated single‑photon counting). Tento mód umožňuje přesná měření fluorescence v rozsahu 200 ps – 2 μs.

Kombinací obou technik lze jedním přístrojem zaznamenat celou kinetiku zhášení fluorescence na každé vlnové délce. Spektrální kalibraci intenzity je možné provést časovým zintegrováním fluorescence a jejím porovnáním s ustálenou průměrnou intenzitou.

Vysoká rychlost opakování laserů PHAROS dovoluje měření dynamiky fluorescence s extrémně nízkou energií excitačních pulzů. Tímto se minimalizují anihilační efekty excitonů nebo nelineální rekombinace nosičů v polovodičích a nanočásticích.

CHIMERA nabízí přímočaré ovládání a modulární, uzpůsobitelný design doplnitelný např. o kryostat nebo flow komoru.

Pro další informace navštivte web Light Conversion CHIMERA, nebo nás kontaktujte.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz