Kategorie: / Technika:

Optické parametrické Chirped-Pulse Zesilovače (OPCPA)

OPCPA-HE systém s vysokou energií pulzu

OPCPA-HE je schopný dodávat až 45 mJ výstupní energie s frekvencí až 1 kHz, čemuž odpovídá výkon až 45 W. Pro udržení stabilního signálu může OPCPA-HE nabídnout pasivní CEP stabilizaci (carrier envelope phase) a teplotní stabilizaci OPA. Základem systému je ověřená technologie laserů PHAROS, která umožňuje vysoký časový kontrast na pikosekundové škále, časová délka výstupního pulzu pak může být i kratší než 10 fs.

Více informací o OPCPA-HE

 

OPCPA-HR systém s vysokou rychlostí opakování pulzů

OPCPA-HR je systém specializovaný pro dodávání pulzů s vysokou opakovací frekvencí až 100 kHz, při energii pulzu až 100 µJ (max. výkon 10 W). Další charakteristiky jsou podobné jako u OPCPA-HE - nabízí pasivní CEP stabilizaci a teplotně stabilizovaný optický parametrický zesilovač. Základem systému je ověřená technologie laserů PHAROS, která umožňuje vysoký časový kontrast na pikosekundové škále, časová délka výstupního pulzu pak může být i kratší než 10 fs

Více informací o OPCPA-HR
Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz