Kategorie: / Technika:

Modulární tribometr Bruker UMT TriboLab

Nejvšestrannější tribologický systém 

Multifunkční tribometr Bruker UMT TriboLab představuje flexibilní modulární systém určený pro všechny běžné tribologické testy. UMT TriboLab nabízí vyšší rychlosti, více točivého momentu a lepší měření síly než jakýkoli jeho konkurent. Zkoušky lze provádět v generelním rozsahu zatížení od škály mikro až po vysoké zátěže (2 kN) a mnohé testy lze navíc provádět za kontrolovaných podmínek v environmentální komoře.

Hlavní dostupné tribologické moduly:

• Scratch test
• Wear and fretting test
• Pin on disc / ball on disc
• Disc on disc / ring on disc
• Block on ring
• Pin on V test
• Indentory
• High Frequency Reciprocating Rig

Environmentální komory:

• 400°C komora pro wear and fretting test a pin on disc test s možností mazání
• 1000°C komora bez možnosti mazání
• Komora s programově řízeným chlazením
• Komora s programově řízenou vlhkostí do 99 % RH
• Tribokorozní cela s připojením na galvanostat

V případě zájmu o detailnější informace navštívte web UMT TriboLab a neváhejte nás kontaktovat.


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz