Kategorie:

 • Techniky povrchové analýzy
 • Fluorescenční a superrezoluční mikroskopy
 • Aparatury pro depozice a leptání
 • Charakterizace tenkých vrstev
 • Rentgenová difrakce, elementární analýza
 • Magnetická rezonance
 • Měření záření a světla
 • Spotřební materiál

 • Techniky:


  Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

  Created by> eX-press.cz