Rozšiřujeme zastoupení firmy Bruker

15.1.2017

Bruker Biospin v Měřicí technice Morava

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
je nám ctí oznámit Vám, že od 15.1.2017 jsme se stali distributory divize Bruker BIOSPIN pro Českou i Slovenskou republiku. Tato divize je tradičním výrobcem NMR spektrometrů (www.bruker.com/nmr). Do této divize spadají i přístroje EPR.

Dostalo se nám velké důvěry od našeho dodavatele, doufáme tedy, že si také získáme důvěru stávajících uživatelů a dalších potenciálních zákazníků. Bereme to jako náš velký závazek a doufáme, že navážeme na tradiční dobrou spolupráci mezi výrobcem, distributorem a uživatelem a že se nám ji podaří i trochu vylepšit.

 


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz