Real-time AFM zobrazování - NanoRacer

31. 8. 2020

Nová kapitola vysokorychlostního AFM: Molekulární dynamika zobrazená v reálném čase rychlostí 50 snímků za vteřinu

Bruker představil nový systém NanoRacer navržený pro rychlé zobrazování dynamických dějů. V kapalině může dosáhnout rychlosti až 50 snímků za vteřinu, na skenovacím poli 100 x 100 nm s 10 tisíci pixely. NanoRacer stanovuje novou laťku high-end AFM díky fototermální excitaci raménka, nové architektuře XYZ ohybových piezoskenerů a pozičním senzorům všech os s nejnižším šumem. Nejnižší síly a nejvyšší rozlišení v kombinaci se špičkovou stabilitou jej dělají ideálním pracovním strojem pro pokročilé aplikace a výzkum v oblasti makromolekul jako například:

• vázání jednotlivých molekul
• dynamika dvourozměrného uspořádání proteinů
• sledování enzymatické aktivity
• DNA origami
• proteinové interakce
• motorové proteiny a přenos přes membrány
• morfologie a dynamika virů a bakterií

Více na webu výrobce NanoRacer

 

(Odjímatelný skener usnadňuje přípravu vzorku mimo samotné AFM)


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz