Bruker kupuje Luxendo

5. 6. 2017

Light sheet fluorescenční mikroskopie nově v portfoliu Bruker

Společnost Bruker oznámila akvizici firmy Luxendo, spin-off společnosti EMBL (European Molecular Biology Laboratory), která vyvíjí a vyrábí light sheet fluorescenční mikroskopy. Proprietární patentovaná technologie SPIM (single plane illumination microscopy) oproti klasické konfokální mikroskopii významně snižuje čas měření, čímž se také redukuje fototoxicita a nežádoucí vedlejší efekty na živé vzorky. Zahrnutím light sheet mikroskopie Bruker doplňuje své portfolio v oblastech konfokální swept-field, super-rezoluční a multifotonové fluorescenční mikroskopie.

Celá tisková zpráva zde

Novinky Light Sheet mikroskopie v naší nabídce: InVi-SPIM a MuVi-SPIM


Měřicí technika Morava s.r.o. | Babická 619 | 664 84 Zastávka u Brna | tel.: + 420 513 034 408 | e-mail: info@mt-m.eu

Created by> eX-press.cz